Relacions Laborals Sostenibles
21 de desembre 2021

Relacions Laborals Sostenibles

Què son les #RRLLSostenibles

Les Relacions Laborals Sostenibles son les que impulsen estratègies corporatives en l'àmbit laboral on les persones sumen per a fer a les organitzacions més competitives.

Les relacions laborals sostenibles signifiquen canviar el focus tradicional de gestió de l'enfrontament, per a dotar a les mateixes d'un enfoc de gestió global i positiva de les persones que pertanyen a la organització.

Exigeixen d'una carrera de fons amb l'objetiu d'obtenir confiança i compromís per totes les parts que permetrà que davant els conflictes es pugui dialogar sobre les diferencies i buscar solucions creatives, el que no significa que hagi d'ignorar o evitar la situació de conflicte o acomodarse a ella.

La meva modesta contribució per a que les empreses, directius, CEO reconeixin la importància de les relacions laborals i les persones en les organitzacions creixin i estiguin en equilibri amb els valors corporatius i els valors socials.

Perquè #RRLLSostenibles

Manuel Gross  “En una guerra tots perden, inclòs el guanyador”

En l'entorn actual la única constant es el canvi, per això les relacions laborals necessiten permanentement de solucions a problemes i experiències transformadores cap als nous reptes.

Les relacions laborals -com totes les relacions humanes- poden fer-se més fortes o més dèbils en funció de com es gestionen els conflictes, les crisis, les disparitats. Aquestes han d'existir, doncs no es tracta d'entendre que l'entorn empresarial serà sempre, i per a tots, una quimera de felicitat.

Propòsit de les #RRLLSostenibles

Com deia Drucker la cultura d'empresa es menja l'estratègia per esmorzar. “Culture eats strategy for breakfast”

El propòsit d'Amazon no era vendre coses, si no que el client tingués les coses que desitjava. La fruiteria té com a objetiu vendre fruita i el propòsit es alimentar al veïnat.

En les relacions laborals sostenibles l'objetiu és gestionar les relacions entre l'empresa i les persones que hi treballen, i el propòsit es contribuir a que la productivitat i la rentabilitat estiguin en equilibri amb els valors corporatius i valors socials.

Cada cop més, podem trobar empreses que han trencat amb els tradicionals prejudicis i creències limitants en la gestió de persones, normalment ancorades en la confrontació d'interessos, i veiem nombrosos casos d'èxit basats en que, el que facilita la superació de crisis o impulsa el creixement, es el vincle que es crea entre les empreses i les persones que formen part de la seva organització.

Sens dubte, el canvi comença des d'adalt, les decisions que es prenen per als consellers/empresaris, i els acords als que siguin capaços d'assolir amb les persones de la seva organizació, modelaran el futur de l'empresa en els pròxims anys, però aquestes decisions plenes de bones estratègies poden fracassar si no van alineades amb una cultura d'empresa que tingui a la equació tant els objetius empresarials com les persones de la organizació.

El que fem importa

Subscriu-te i rebràs els meus últims articles i tot allò important relacionat amb les relacions laborals
Icon For Arrow-up